NOTA DE INFORMARE

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU ELIBERAREA PROTEZELOR AUDITIVE IN SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Clarfon SA (cu sediul in Bucuresti, sos Pipera nr 42, et 9, biroul nr 7, sector 2, numar de ordine in registrul comertului J40/7833/1998, CUI RO 10863793), inregistrat la A.N.S.P.D.C.P cu numarul …………., are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prevazute de lege datele Dvs cu caracter personal de care ia cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatilor mentionate mai sus.
S.C. Clarfon SA garanteaza confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal de care ia cunostinta cu ocazia desfasurarii urmatoarelor activitati:
livrarea dispozitivelor medicale (protezelor auditive), livrare care se realizeaza în conformitate cu recomandarea medicului specialist.asigurarea service pentru dispozitivele medicale livrate, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor medicale care necesită service; activităţi de protezare;livrarea dispozitivului medical (proteza auditiva) comandat la termenul specificat în nota de comandă, astfel încât datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea recomandării medicale să nu sufere modificări, în condiţiile în care asiguratul respectă programarea pentru probă şi predarea dispozitivului medical la comandă respectiv a tuturor datelor cu caracter personal:care sunt inscrise in prescriptiile medicale pentru protezare auditiva (cu si/sau fara contributie personala), in deciziile de aprobare a dispozitivelor medicale (proteze auditive) eliberate de casele de asigurări de sănătate, in recomandarile medicale emise de medicii specialisti in baza carora Clarfon SA, prin punctele sale de lucru, livreaza proteze auditive cu si/sau fara contributie personala.care sunt solicitate de Clarfon SA in scopurile mentionate mai jos.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
livrarea dispozitivelor medicale (protezelor auditive) cu si/sau fara contributie personala, livrare care se realizeaza în conformitate cu recomandarea medicului specialist. asigurarea service pentru dispozitivele medicale livrate, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor medicale care necesită service; activităţi de protezare;livrarea dispozitivului medical comandat la termenul specificat în nota de comandă, astfel încât datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea recomandării medicale să nu sufere modificări, în condiţiile în care asiguratul respectă programarea pentru probă şi predarea dispozitivului medical la comandădecontarea de catre casele teritoriate de asigurari de sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J (Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti) si de catre alte institutii si persoane juridice din domeniul medical (cu care Clarfon SA a incheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale) a facturilor privind livrarea protezelor auditive cu si/sau fara contributie personalautilizarea Sistemului informatic unic integrattransmiterii de mesaje publicitare privind activitatile, produsele si serviciile oferite de SC Clarfon SA prin email si/sau posta/curier statistici interne
Conform dispozitiilor legale sunteţi obligat să ne furnizaţi toate datele cu caracter personal solicitate pentru scopurile prevazute la lit a-f necesare pentru livrarea protezelor auditive cu si/sau fara contributie personala. Refuzul dvs. determină refuzul nostru de a va livra protezele auditive conform celor mentionate in prescriptiile medicale, deciziile de aprobare a dispozitivelor medicale (proteze auditive) eliberate de casele de asigurări de sănătate sau a celor mentionate in recomandarile medicale emise de medicii specialisti.

SC Clarfon SA garanteaza ca datele Dvs cu caracter personal (mentionate in prescriptiile medicale, deciziile de aprobare a dispozitivelor medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate, in recomandarile medicale emise de medicii specialist si cele furnizate de Dvs in vederea livrarii de catre Clarfon SA catre Dvs a protezelor auditive) vor fi prelucrate conform dispozitiilor legale in materie.

Prelucrarea datelor Dvs cu caracter personal de care SC Clarfon SA cu ocazia desfasurarii activitatilor mentionate mai sus constituie o obligatie legala (Contractul cadru din 28/12/2010 privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, Codul Fiscal etc).
Datele Dvs cu caracter personal nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia:
- Caselor teritoriale de Asigurari de Sanatate carora li se va inainta facturile emise de către Clarfon SA şi a documentelor obligatorii care trebuie atasate facturii (art 112 lit h, art 114 lit f din Contractul cadru din 28/12/2010 privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012)
-Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J ( Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti)
-institutiilor medicale si alte persoane juridice in domeniul medical cu care Clarfon SA a incheiat contracte/protocoale de colaborare privind decontarea protezelor auditive de catre Clarfon SA asiguratilor.
-institutiilor de stat, cu ocazia exercitarii de catre acestea a atributiilor legale de control (ex: Ministerul Sanatatii etc)
-imputernicitilor societatii Clarfon SA (de ex: a) societatile care vor transmite prin email mesaje informative si/sau publicitare privind activitatea si produsele pe care S.C. Clarfon SA le comercializeaza, campaniile si concursurile pe care Clarfon SA le organizeaza b) societatile de curierat/Posta Romana care vor transmite ofertele, mesajele publicitare etc si c) alti imputerniciti ai S.C. Clarfon SA care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama S.C. Clarfon SA cu respectarea dispozitiilor legii nr 677/2001 si societatilor de curierat) care au obligatia de confidentialitate cu privire la aceste date

Referitor la transmiterea de mesaje publicitare privind activitatile, produsele si serviciile oferite de SC Clarfon SA. va aducem la cunostinta urmatoarele:
- Prin bifarea casutei "Sunt de acord sa primesc mesaje publicitare privind activitatile, produsele si serviciile oferite de SC Clarfon SA prin email si/sau posta/curier ", Dvs, in calitate de persoana vizata conform Legii 677/2001, va exprimati acordul pentru primirea, prin email si/sau prin posta/curier, de la SC Clarfon SA , a ofertelor, promotiilor, mesajelor publicitare si de marketing cu privire la activitatea desfasurata de SC Clarfon SA, cu privire la produsele/serviciile pe care societatea Clarfon SA le comercializeaza/presteaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de societatea Clarfon SA, fara alte obligatii sau plati din partea S.C. Clarfon SA fata de persoana dumneavoastra;
- Daca la un moment dat nu mai doriti sa primiti, prin EMAIL/posta/curier, de la Clarfon SA materiale informative care sa contina oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate, serviciile prestate de Clarfon SA, campaniile si concursurile organizate de Clarfon SA, va trebui sa ne anuntati despre acest lucru, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii Clarfon SA la adresa sediului nostru ( Clarfon SA –Sos Pipera nr 42, et 9, biroul nr. 7, sector 2 Bucuresti) sau sa va dezabonati.
- In cazul in care Dvs, in calitate de persoana vizata conform legii nr 677/2001, nu doriti sa primiti, prin email si/sau prin posta/curier, de la Clarfon SA oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing cu privire la activitatea desfasurata de Clarfon SA cu privire la produsele pe care societatea Clarfon SA le comercializeaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de societatea Clarfon SA fara alte obligatii sau plati din partea Clarfon SA fata de persoana dumneavoastra, va rugam sa nu bifati casuta "Sunt de acord sa primesc mesaje publicitare privind activitatile, produsele si serviciile oferite de SC Clarfon SA prin email si/sau posta/curier "

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).
Pentru exercitarea drepturilor Dvs mai sus mentionate va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul social al S.C. Clarfon SA din Sos. Pipera, nr.42, et.9, biroul nr. 7, sector 2, Bucuresti.
Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

ADI MUSCALU

Despre ADI MUSCALU

Acest autor nu a fost încă completat în detalii.
So far ADI MUSCALU has created 9 blog entries.

SIMPOZION CLARFON 2015 – PERFORMANTA SI TEHNOLOGIE PENTRU UN AUZ MAI BUN.

In data de 12.03.2015 a avut loc simpozionul anual Clarfon, ajuns la a 8-a editie, eveniment ce a fost gazduit in acest an de catre Hotel Marriott.

Ca de fiecare data, Clarfon isi propune sa aduca pe piata romaneasca cele mai perfomante produse din domeniul auditiv, scopul principal al simpozionului fiind lansarea pe piata a Implantului […]

Clarfon – Gandim Calitate

Clarfon lanseaza pe piata din Romania un nou concept protetic destinat cabinetelor de protezare auditiva, conceput special pentru pacientii hipoacuzici care nu sunt purtatori de aparate auditive, dar si pentru acei purtatori care doresc accesul la un nou produs:
FLEXTRIAL. Acest produs unic, destinat fitting-ului, permite programarea la diferite niveluri tehnologice, ori de cate ori este […]

EUHA, Frankfurt

 In aceasta perioada, toti producatorii de aparate auditive din intreaga lume si-au dat intalnire in cochetul oras german pentru a-si prezenta cele mai noi inovatii din domeniu, in cadrul Congresului European al Firmelor Producatoare de Aparate Auditive. Echipa Clarfon a fost prezenta la eveniment, participand la numeroase traininguri si evenimente.

 

CAMPANIA CLARFON TE AJUTA SA AUZI

 CAMPANIA “CLARFON TE AJUTĂ SĂ AUZI” și-a ales astăzi câștigătorii!
În urma tragerii la sorți, câștigătorii sunt:
Zaharia Nicolae (București), Merdariu Ioan (Târgu Mureș) și Mălureanu Florinela (București).
Fericiții câștigători vor intra în posesia unui aparat auditiv performant Shine, marca Unitron.
Mulțumim tuturor participanților și vă așteptăm și la urmatoarele campanii pe care le vom desfășura!

Clarfon a lansat în România, la începutul lunii august 2012, noul aparat QUANTUM!

 Folosind cea mai noua si puternica platforma de procesare sonora de la Unitron, ERA, noutatea acestui aparat consta in faptul ca tehnologia integrata in circuitele sale ascunde ni?te date uimitoare: poate efectua peste 200 milioane operatii pe secunda, cele 16 milioane de tranzistori încorporeaza algoritmi de calcul sofisticat, oferindu-i o memorie dubla fata de standardul actual, […]