Regulament Promotie Weekend - Aparate Auditive - Canule Traheale - Implant Cohlear - Testare Auz

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE”

Organizat de societatea CLARFON SA, în perioada 17 martie 2023 – 19 iunie 2023, în fiecare weekeend

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Promoționale “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE” este CLARFON SA, societate comercială legal înființată, conform legilor române, cu sediul în București, Str Academiei, Nr 28-30, Et 9, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/7833/1998, CUI 10863793, atribut fiscal RO, capital subscris și vărsat 700.000 RON, având cont bancar numarul RO45 RZBR 0000 0600 0260 8980, deschis la Banca Raiffeisen – Agentia Mall, telefon 021/312.95.12, fax 021/312.95.12, denumită în continuare CLARFON S.A, reprezentată prin domnul Ionuț Marius Stefănescu – Administrator sau “Organizatorul”

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului regulament.

 1. Durata promoției și aria de desfășurare

Campania “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE” se va desfășura în perioada 17.03.2023 – 19.06.2023, în fiecare weekend începând cu vineri ora 18:00 până duminică ora 23:59 urmând să fie organizată și să se desfășoare pe site-ul www.clarfon.ro prin intermediul unor pagini de internet dedicate Campaniei, paginile de internet pe care va fi postat un formular de participare și înscriere prin intermediul căruia vor fi colectate date cu caracter personal.

 1. Dreptul de participare

Pentru a participa la aceasta campanie, persoanele interesate (orice persoana fizica, romana – cu domiciliul stabil in Romania sau straina- cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • A) in perioada 17.03.2023 – 19.06.2023 sa acceseze site-ul clarfon.ro si sa completeze toate campurile obligatorii din formularele Campaniei intitulate: ”Oferta lunii”, ”Testează auzul” și ”Reparăm gratuit orice aparat auditiv” postate pe site-ul www.clarfon.ro,  furnizand astfel urmatoarele date cu caracter personal: adresa de email, numar de telefon, nume si prenume, conform datelor din actul de identitate.
 • B) isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute mai sus la lit A si B pentru scopurile prevazute la literele a), b), c) si d) ale pct 4 de mai jos din prezentul Regulament. In vederea exprimarii acordului explicit pentru prelucrarea datelor prevazute mai sus la lit A si B pentru scopurile prevazute la literele a), b), c) si d) ale pct 4 de mai jos din prezentul Regulament, participantul va fi bifa campul acord ,,Termenii si conditii Regulament”. In cazul in care nu veti bifa campul acord,,Termenii si conditii Regulament” , Dvs nu veti fi inscris si nu veti putea participa la Campanie.

Prin completarea formularelor:”Oferta lunii”, ”Testează auzul” și ”Reparăm gratuit orice aparat auditiv” (denumit in continuare ,,formulare”) de catre cei care vor participa la Campania “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE” ce face obiectul prezentului Regulament,  Clarfon SA colectează următoarele date cu caracter personal:

 • adresa de email,
 • numar de telefon,
 • nume si prenume.

De asemenea, in formularele:”Oferta lunii”, ”Testează auzul” și ”Reparăm gratuit orice aparat auditiv” exista urmatoarele campuri:

–    a) un camp “Acord Marketing” pentru primirea de catre Dvs de materiale informative prin prin email din partea CLARFON SA si /sau pentru transmiterea  telefonic de informatii de catre Clarfon SA (inclusiv prin sms, WhatsApp), pe care il puteti bifa numai daca doriti sa primiti prin email, telefonic (inclusiv prin sms, WhatsApp) de la societatea CLARFON SA oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, informatii publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, privind campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA. Daca la un moment dat nu mai doriti sa primiti prin email sau telefonic (inclusiv prin sms, WhatsApp), de la CLARFON SA materiale informative si/sau informatii care sa contina oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA, va trebui sa ne anuntati despre acest lucru, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii CLARFON SA la adresa sediului nostru (CLARFON SA – str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti) sau prin prin optiunea de dezabonare mentionata in disclaimer-ul de la finalul email-ului primit de la CLARFON SA privind newsletter.

In cazul in care nu doriti sa primiti prin email si/sau telefonic (inclusiv prin sms, WhatsApp) de la CLARFON SA oferte, promotii, mesaje si/sau informatii publicitare si de marketing (privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA), va rugam sa nu bifati campul acord privind primirea materialelor informative prin email si/sau telefonic.

–   b) un camp acord”Termeni si conditii Regulament” cu care trebuie sa fiti de acord pentru a putea participa la Campania “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE”.

 1. Scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopurile colectarii si prelucrarii de catre CLARFON SA a datelor pe care Dvs. le veti furniza prin completarea formularelor “PROMOȚIA DE WEEKEND” sunt urmatoarele:

–    a) participarea Dvs la Campania ce face obiectul prezentului regulament si organizarea tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorilor;

–    b) identificarea castigatorilor si acordarea (predarea) premiilor participantilor desemnati castigatori (in urma tragerii la sorti); inregistrarea in contabilitate a premiilor acordate castigatorilor, completarea si depunerea de catre Clarfon SA a declaratiilor prevazute de lege cu privire la premiile acordate castigatorilor; calcularea, retinerea si plata impozitului de catre Clarfon SA pentru veniturile sub forma de premii realizate de castigatorii Campaniei;

–    c) afisarea publica a castigatorilor (numele castigatorilor si castigurile acordate) in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament;

–    d) efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoane care participa la Campanie;

–    e) transmiterea prin email si/sau telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) de catre CLARFON SA la adresa Dvs de email (indicata in fornular) sau la numarul Dvs de telefon (indicat de Dvs in formular) a materialelor informative/informatiilor care contin oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON, in cazul in care ati bifat campul “Acord Marketing” pentru primirea de materiale/informatii prin email si/sau telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) din partea CLARFON SA, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoanele care participa la Campanie.

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate prin formular vor fi prelucrate pe toata durata de desfasurare a Campaniei, inclusiv pe perioada tragerii la sorti, acordarii premiilor si anuntarii castigatorilor, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse si transformate in date anonime in vederea prelucrarii acestora pe toata durata existentei societatii in scopuri statistice interne in cazul in care nu ati fost desemnat castigator si/sau nu ati bifat campul “Acord Marketing”.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanelor desemnate castigatori ai prezentei Campanii, acestea vor fi prelucrate pe perioada de pastrare prevazuta de legile in vigoare (din domeniul contabilitatii si alte acte normative aplicabile).

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanelor care au bifat campul “Acord Marketing” (pentru primirea  prin email si telefonic inclusiv sms, WhatsApp de la societatea CLARFON SA de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, informatii publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, privind campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA), datele cu caracter personal ale acestor persoane vor fi prelucrate pe toata durata de valabilitate a societatii CLARFON SA. Daca la un moment dat nu mai doriti ca CLARFON SA sa prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ati furnizat prin completarea formularului, va trebui sa ne solicitati acest lucru printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii CLARFON SA pe care sa o transmiteti la adresa sediului nostru (CLARFON SA – str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro).

Ulterior stergerii datelor Dvs cu caracter personal, CLARFON SA va transforma datele Dvs cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoana dumneavoastra

 1. Mecanismul campaniei promoționale și acordarea reducerii

Promoția se adresează oricarei persoane fizice, române sau străine, care îndeplinește în mod cumulativ toți termenii și toate condițiile prevăzute în prezentul regulament. Ca urmare a indeplinirii tuturor conditiilor si termenilor din prezentul regulament, participantii vor fi introdusi intr-o baza de date creata special pentru stocarea datelor lor si li se va atribui cate un numar de ordine in ordinea cronologica a intrunirii conditiilor de participare la Campania ,, PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE”.

CLARFON SA. nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru pierderea sau deteriorarea sau disparitia, din orice motiv, cu exceptia culpei societatii CLARFON SA, a datelor completate de catre participanti ca urmare a inregistrarii pe site-ul www.clarfon.ro  si a completarii formularului postat pe site-ul www.clarfon.ro

CLARFON SA va depune toate diligentele pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei ”PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE” si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente.

ATENTIE!!! Toate datele furnizate trebuie sa fie complete, conforme, reale si corecte, in caz contrar nu este posibila validarea formularului, participarea la Campania ,,PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE”  si acordarea de premii.


La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe:

–    angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul CLARFON SA, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

Pe toata perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campania ”PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE” pe site-ul  www.clarfon.ro.

Acțiunile pe care rebuie să le facă utilizatorii pentru a se înscrie în concurs:

 1. Completează datele de contact: Nume, E-mail, Telefon
 1. Tragerea la sorti. Acordarea premiilor. Anuntarea castigatorilor.

Se vor acorda în total 3 (trei) premii (cate un premiu pentru fiecare câștigător) pentru fiecare sesiune de desfășurare a campaniei “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE”, iar câștigătorii vor fi aleși în mod aleator, prin tragere la sorți.

Se va face o singură tragere la sorți pentru generarea a 3 numere aleatorii, reprezentând ID-urile curente ale utilizatorilor. Fiecare din cei 3 participanti extrași câștigă câte un premiu constand într-o TRUSA DE CURĂȚARE HADEO STARTER.

Astfel, in datele de 20.03.2023/ 27.03.2023/ 03.04.2023/ 10.04.2023/ 24.04.2023/ 01.05.2023/ 08.05.2023/ 15.05.2023/ 22.05.2023/ 29.05.2023/ 05.06.2023/ 12.06.2023/ 19.06.2023 vor avea loc extragerea celor 3 câștigători, pentru persoanele care au indeplinit toate condițiile prevazute de prezentul Regulament.

Tragerile la sorți vor avea loc la sediul societatii CLARFON SA, in prezenta Comisiei de tragere la sorti, in datele de: 20.03.2023/ 27.03.2023/ 03.04.2023/ 10.04.2023/ 24.04.2023/ 01.05.2023/ 08.05.2023/ 15.05.2023/ 22.05.2023/ 29.05.2023/ 05.06.2023/ 12.06.2023/ 19.06.2023

Comisia de tragere la sorti va fi alcatuita din 3 membri, angajati ai societatii CLARFON SA., respectiv doi membri din partea Departamentului Marketing si un membru din partea Departamentului Financiar, delegati de catre administratorul societatii Clarfon SA.

Tragerea la sorti se va face electronic. Se vor extrage in total, in mod aleatoriu, 3 numere de ordine, in prezenta membrilor comisiei. La tragerea la sorti, participa toate persoanele care indeplinesc toate conditiile prevazute in prezentul regulament. Pentru evitarea oricarui dubiu, participantii care nu au completat corect, complet toate campurile din  formular vor fi descalificati fara a fi anuntati in prealabil. De asemenea, vor fi descalificati acei participanti care si-au exprimat in scris optiunea ca datele lor cu caracter personal sa fie sterse din baza de date a Clarfon SA, iar in acest sens a fost comunicata o cerere scrisa si semnata de catre participantul respectiv la adresa sediului social al Clarfon SA sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro  pana la data de 19 IUNIE 2023 (inclusiv)

Persoanele inscrise la numerele de ordine castigatoare in lista participantilor ce indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti vor fi desemnate castigatoare ale premiilor constand produsele descrise in prezentul Regulament, ocazie cu care se va incheia un proces verbal al tragerii la sorti semnat de toti membrii comisiei si de administratorul societatii organizatoare

Dupa tragerea la sorti, numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul societatii CLARFON SA, respectiv pe site-ul  www.clarfon.ro. Castigatorii vor fi anuntati personal de catre un angajat al societatii CLARFON SA, in maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti.

CLARFON SA este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

– datele de contact ale castigatorilor desemnati nu sunt valide;

– castigatorii desemnati nu raspund la contactarea efectuata de societatea CLARFON SA.

– castigatorii desemnati nu accepta premiiile.

 1. Predarea premiilor

Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Caştigătorii Campaniei vor avea dreptul de a refuza ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor să fie facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator. În cazul în care câştigătorii  îşi vor da acordul cu privire la faptul că persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator, acest acord va conţine şi o declaraţie în sensul că datele lor pot fi folosite de Organizator fără a se solicita nici un fel de plată aferentă, în caz contrar (adica in cazul in care persoana castigatoare nu da declaratia mai sus mentionata) se considera cã persoana câştigãtoare a renunţat implicit la premiu.

Pentru acordarea premiilor, castigatorii au obligatia sa furnizeze toate datele cu caracter personal, necesare pentru calcularea, plata si declararea impozitului aferent venitului obtinut sub forma de premiu. In cazul nefurnizarii datelor cu caracter personal necesare pentru calcularea, plata si declararea impozitului aferent venitului obtinut sub forma de premii, se considera ca persoana câştigãtoare a renunţat implicit la premiu.

Castigatorii isi vor ridica premiile de la una din locatiile CLARFON mentionate in anexa 1 la prezentul regulament. In acest sens se vor prezenta cu cartea de identitate. Acestia vor fi anuntati, in prealabil, prin e-mail, la adresa de e-mail furnizata prin completarea formularului Campaniei, sau la numarul de telefon indicat in acesta.

Premiile nerevendicate în termen de 30 de zile de la data extragerii se anuleaza. Orice solicitare ulterioara expirarii acestui termen este nula.

 1. Descrierea premiilor

Se vor acorda in total 3 (zece) premii / fiecare extragere, cate un premiu pentru fiecare castigator desemnat conform prezentului regulament. In concluzie, se acorda in total 39 premii.

Fiecare premiu consta în câte un TRUSA INTRETINERE HADEO STARTER

ATENȚIE!!! Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 1. Taxe si impozite

Organizatorul nu este raspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția (eventual) a impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din concursuri, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 1. Regulamentul promoției

Regulamentul promoției “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE” este disponibil gratuit pe site-ul www.clarfon.ro. Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fără o notificare prealabilă, modificările intrand în vigoare de la data afișării acestora în cabinetele Clarfon .

 1. Protecția datelor personale

Organizatorul, deținând numar de Operator de date cu caracter personal 8587 se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să manipuleze datele personale ale participanților conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Datele Dvs cu caracter personal furnizate în campania „Compensam pe loc asigurarea CAS” vor fi prelucrate de  CLARFON SA  numai în scopurile menționate mai sus. Prin participarea Dvs la campanie, Dvs vă exprimați acordul pentru dezvăluirea datelor Dvs cu caracter personal următorilor terți:, împuterniciților societății Clarfon SA care vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pe seama  Clarfon SA cu respectarea dispozițiilor legii nr 677/2001 (cum ar fi firma de curierat).

Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiției (art.18).

 1. Dreptul de acces la date – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizată poate solicita informaţii, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit:
 3. a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 4. b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 5. c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

 1. Dreptul de opoziţie – are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va înainta organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
 2. a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 3. b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 1. Dreptul de a se adresa justiţiei – Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.
 1. Încetarea promoției

Prezenta promoție poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Ionuț Marius Stefănescu

Administrator CLARFON SA

Anexa nr 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI “PROMOȚIA DE WEEKEND: CÂȘTIGĂ O TRUSĂ DE ÎNTREȚINERE”

organizata de Societatea CLARFON S.A.

17 martie 2023 – 19 iunie 202

Cabinet

Adresa

Cabinet Bucureşti Colţea

Str. Colţei, nr. 8, sector 3

Cabinet Bucureşti Cora

Cora Pantelimon – Şos. Vergului, nr. 20, sector 2

Cabinet Bucureşti Delfinului

Şos. Pantelimon Nr 256, Bl 53, parter

Cabinet Bucureşti Drumul Taberei

Str. Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, parter, P-ţa Valea Ialomiţei, sector 6

Cabinet Bucureşti Dudeşti

Calea Dudeşti, nr. 129, parter, sector 3

Cabinet Bucureşti Griviţa

Calea Griviţei, nr. 168, sector 1

Cabinet Bucureşti Olteniței

Șos. Olteniței, Nr 162, Bl 3, Parter

Cabinet Bucureşti Panduri

Calea 13 Septembrie, nr 118-120, parter

Cabinet Bucureşti Ștefan cel Mare

Șos. Ștefan cel Mare, Nr 36, Bl 30B, parter

Cabinet Bucureşti Enayati

Sos Gheorghe Sisesti Nr 8A, cabinet 17, Ambulator, in incinta Enayati Medical City

Cabinet Bucureşti Iuliu Maniu

Bd Iuliu Maniu, Nr 65, Sector 6, Bucuresti

Cabinet Alba-Iulia 2

Bd Revolutiei 1989, Nr 11, Parter

Cabinet Alexandria

Str Dunării, Nr 30 (zona Stației HCC), Alexandria, Jud Teleorman

Cabinet Arad

Bd. Revoluţiei, nr. 64, ap 4B (vis-à-vis de Primarie)

Cabinet Arad 2

str. Calea Aurel Vlaicu, Bloc L, apartament 13 parter

Cabinet Baia Mare

Str. George Coșbuc nr. 34, bl. C3/62

Cabinet Bistrita

Bd Decebal, Nr 40, Parter

Cabinet Brașov

Str Iuliu Maniu, Nr 36, Parter

Cabinet Brăila

Șos. Buzăului, Bl B1, parter, vis-à-vis de Spitalul Județean

Cabinet Buzău

Bd. Nicolae Titulescu, nr. 23

Cabinet Câmpina

Bd. Carol, nr. 65, bl. 17 C, subsol, cabinet nr. 2, lângă Policlinica Câmpina

Cabinet Cluj

Str. Moţilor, nr. 19, cabinet 5, in incinta CDT

Cabinet Cluj 2

Str. Ion Popescu Voiteşti, nr. 2 – 4, ap. 8

Cabinet Cluj 3

Str București, nr 49, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cabinet Calarasi

Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr 15, bl D6 (fost B11), parter, Lot 4, judetul Calarasi

Cabinet Constanţa

Bd. Tomis, nr. 142, bl. TD2A, parter, (vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean Constanţa)

Cabinet Corabia

Str Cuza Voda, Nr 84, Ap 3, Parter, jud Olt

Cabinet Craiova

Calea Bucureşti, nr. 83, bl. A13, sc.4, ap. 1, parter

Cabinet Craiova 2

Bd 1 Mai, Nr 48, Et 2, în incinta MedArt Clinic

Cabinet Deva

Bd. 22 Decembrie, nr. 6, in incinta Laurus Medical

Cabinet Drăgășani

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, et. 2 ,în incinta Policlinicii Municipale

Cabinet Drobeta

Bd. Carol I, nr. 61 (în incinta Policlinicii Sănătatea)

Cabinet Drobeta 2

Splai Mihai Viteazu, nr. 25, bl. A1, sc. 2

Cabinet Focşani

Str. Alexandru Vlahuţă, bl. 2, parter

Cabinet Galaţi

Str. Brăilei, nr. 202, bloc B9, parter, Micro 18

Cabinet Iaşi

Bd. Carol 1, Nr. 3, Etaj 1 (în clădirea Copou Business Center, vis-à-vis de Spitalul CFR)

Cabinet Mangalia

Str Portului, Nr 1, Bl P3, Sc A, Mangalia, Jud Constanta

Cabinet Miercurea Ciuc

Str Harghita, Nr 3, Ap 2, Miercurea Ciuc, Jud Harghita

Cabinet Mioveni

Str. Cărănești, nr. 1, Cam 5 (în incinta Policlinicii)

Cabinet Oltenița

Str. Argeșului, nr. 78-80, bl E2, parter

Cabinet Oradea

Str Dr Louis Pasteur, Nr 1, Bl M1, vis a vis de Policlinica

Cabinet Petroșani

Str Petru Maior, Nr 2

Cabinet Piteşti

Str. Aleea Spitalului, nr. 16, et 1

Cabinet Ploieşti

Str Romana, Nr 109, Ploiesti

Cabinet Rm. Vâlcea

Calea lui Traian, nr. 183, bl. 15, parter, (vis-à-vis de Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel)

Cabinet Roman

Str Dumbrava Rosie, Nr 28, Roman

Cabinet Sf. Gheorghe

Bd. General Grigore Bălan, nr. 41, bl. 16, sc. A, ap.3

Cabinet Satu Mare

Str Careiului, Bl. C12-14, Parter, Satu Mare, Jud Satu Mare

Cabinet Sibiu

Str. Constituției, Bl 24, parter

Cabinet Sighisoara

Str Ilarie Chendi, Nr 12, Parter, Copr A, Sighisoara, Jud Mures

Cabinet Slatina

Str. Trandafirilor, Bl 9, Sc C, Ap 3, parter (vis-a-vis de Spitalul Judetean)

Cabinet Târgoviște

Str. Col. Băltărețu, Nr 44

Cabinet Târgu Jiu

Str. Republicii, Bl 8, Parter (vis-à-vis de Comisariat)

Cabinet Târgu-Mureş 1

Bd. 22 Decembrie 1989, nr. 25

Cabinet Târgu-Mureş 2

Bd 1 Decembrie 1918, Nr 23, parter, vis-à-vis de Policlinica Nr 2

Cabinet Timisoara

Bd Revolutiei, Nr 13, Parter, Timisoara